Sấy khô

imgSản phẩm quạt như chúng ta đã biết không chỉ dùng trong thông gió, điều hòa, quạt mát,… mà còn có tác dụng sấy khô các sản phẩm về lương thực, thực phẩm. Tận dụng được sự phát triển về công nghệ mà con người biết ứng dụng những luồng gió nhân tạo do các loại quạt tạo ra vào việc chế biến, bảo quản thực phẩm. Quạt cũng đa dạng, phong phú về chủng loại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày nay.

Các sản phẩm liên quan