CMF3-SOB Type

Email
Được dùng để sấy khô, thông gió cho các loại máy, làm mát cho máy, cung cấp và xả khí của nhà máy
CMF3-SOB

Ứng dụng

  • Được dùng để sấy khô, thông gió cho các loại máy
  • Làm mát cho máy
  • Cung cấp và xả khí của nhà máy
  • Điều hòa không khí ở nơi xây dựng vừa và cao
  • Điều hòa không khí của loại ống dẫn tốc độ cao
  • Thông gió trong nhà bếp

Đặc điểm

  • So với loại máy cũ  thì cánh quạt đã giảm 30%GD2
  • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nên phát huy tính năng ở Max.400oC

Tải tài liệu

documentCMF3-SOB

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.