Giới thiệu

Chúng tôi tập đoàn Teral hỗ trợ việc thực hiện cải tạo xã hội bằng cái nhìn về môi trường toàn cầu thông qua sức mạnh toàn diện của thương hiệu tập đoàn"TERAL"

Biểu tượng thương hiệu máy bơm và quạt công nghiệp của tập đoàn Teral

Đưa 5 chữ "TERAL" trong một hàng, và kết nối chúng với nhau, thể hiện sự gắn kết mạnh mẽ của Tập đoàn Teral và tăng trưởng năng động như một thương hiệu mới. Dòng chữ in nghiêng nhấn mạnh theo một hướng cho thấy sự theo đuổi của sức sống và lập trường của công ty là lý tưởng cho mỗi nhóm công ty theo đuổi mà không bị gián đoạn hoặc cản trở dòng nước và không khí. Màu xanh đậm gơi lên một tiền đề vững chắc của Tập đoàn Teral nhằm mục đích để thực hiện cải tạo một xã hội dựa trên nước và không khí, và thực hiện thông qua sự hỗ trợ thông minh với kinh nghiệm phong phú và chuyên môn đáng tin cậy.

TERAL nghĩa là gì?

Tên "TERAL" được tạo ra bằng cách kết hợp "TERR", thuật ngữ Latin cho Trái đất, với "RALLY" theo nghĩa "hồi sinh" hay "phục hồi".

Tên kết hợp với niềm hy vọng của chúng tôi để khôi phục lại trái đất nhờ nước và không khí.

Mở rộng sự liên kết giữa gió, nước và con người.

Trong xã hội đã có một trọng tâm mới về chất lượng của cuộc sống hàng ngày và tăng hoạt động nhằm bảo vệ môi trường toàn cầu. Giảm bớt gánh nặng đối với môi trường trong khi duy trì một lối sống thoải mái đến mức độ lớn nhất có thể. Việc thực hiện của một xã hội tái chế bền vững như là một chủ đề chung cho tất cả mọi người ngày nay.

Chúng tôi Tập đoàn Teral, đã có những tiến bộ ổn định trong nhiều lĩnh vực và tập trung vào môi trường như là một nhóm các chuyên gia liên quan đến làm việc với không khí và nước. Từ một loạt các máy bơm công nghiệp và quạt để xử lý nước quy mô lớn và hệ thống giới thiệu cây xanh, tất cả các bộ phận của sản phẩm của chúng tôi được dựa trên công nghệ đáng tin cậy và triết lý của công ty là bảo vệ môi trường thoải mái thông qua hiệu quả cao, nguồn lực hạn chế và sử dụng năng lượng, giảm chất thải và các biện pháp khác. Tập đoàn Teral định hướng công việc hướng tới việc thực hiện một xã hội lý tưởng mà xoay quanh nước sạch và không khí trong khi duy trì sự gắn kết thông qua hội nhập xa hơn của các công ty và tập chung vào nhu cầu các khách hàng phức tạp.