Thực phẩm – hóa học

imgHầu hết các dòng sản phẩm bơm Teral được chế tạo bằng loại thép không gỉ đã được xử lý bề mặt, bảo đảm không xảy ra nhiễm bẩn.Lẽ đương nhiên, mọi máy bơm Teral đều đạt chuẩn CIP nhằm đảm bảo rằng việc vệ sinh thiết bị không chỉ tuân thủ những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất, mà còn tiết kiệm thời gian.Kết quả là thời gian hoạt động của bơm đạt mức tối đa và với năng suất cao hơn.

Các sản phẩm liên quan