Nông nghiệp

imgDòng sản phẩm quạt công nghiệp không chỉ dùng trong công nghiệp, bệnh viện, trường học, trong sinh hoạt, do nhu cầu của thị trường nên Teral cho ra đời cả dòng sản phẩm quạt trong nông nghiệp: điều hòa không khí, thông gió cho các nhà kính và các khu vật nuôi. Ngoài ra nó còn tác dụng sấy khô cỏ, chuồng trại và còn phòng ngừa sương cho các vườn hoa quả.

Các sản phẩm liên quan