WP-16BT2G Type

Email
Loại quạt này được lắp đặt ở những nơi cao có độ ẩm và ngoài trời
WP-16BT2G

Ứng dụng

Lắp đặt ở những nơi  cao có độ ẩm và ngoài trời

Đặc điểm

Loại quạt áp lực này để ở những nơi cao có độ độ ẩm và ngoài trời

Đặc tả về thông số kỹ thuật động cơ trong file đính kèm tài liệu

Tải tài liệu

documentWP-16BT2G

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.