Nhà sản xuất:
Chọn nhà sản xuất
Results 1 - 7 of 7

Bơm tĩnh

msu-bomtinh Đánh giá của người sử dụng:

MSU Type

Dùng bơm nước ở những nơi thấp, khu...

Thông tin sản phẩm

bơm tĩnh teral Đánh giá của người sử dụng:

MSUS Type

Các bộ phận của bơm làm bằng thép không...

Thông tin sản phẩm

sam-bomtinh1 Đánh giá của người sử dụng:

SAM Type

Hệ thống tự động đơn giản, tổng số hiệu...

Thông tin sản phẩm

spm Đánh giá của người sử dụng:

SPM Type

Bơm cấp nước trong công nghiệp, trong...

Thông tin sản phẩm

sstm-bomtinh Đánh giá của người sử dụng:

SSTM Type

Dùng bơm nước trong các tòa nhà cao...

Thông tin sản phẩm

sstm-t-bomtinh Đánh giá của người sử dụng:

SSTM-T Type

Có hình dạng thiết kế nhỏ gọn, trọng...

Thông tin sản phẩm

sstm-tu-bomtinh Đánh giá của người sử dụng:

SSTM-TU Type

Dùng bơm nước trong các tòa nhà cao...

Thông tin sản phẩm