Nhà sản xuất:
Chọn nhà sản xuất
Results 1 - 7 of 7

Bơm thoát nước chìm

kcs2-bomchimnuocthai Đánh giá của người sử dụng:

KCS2 Type

Dùng để bơm nước bẩn, và cấu tạo cánh...

Thông tin sản phẩm

ko Đánh giá của người sử dụng:

KO Type

Bơm xử lý nước thải cho các tòa nhà cao...

Thông tin sản phẩm

svc-bomchimnuocthai Đánh giá của người sử dụng:

SVC Type

Dùng để bơm nước bẩn, các chất bẩn...

Thông tin sản phẩm

u-plt Đánh giá của người sử dụng:

U-PLT Type

Sử dụng ở những nơi khu vực nhỏ, hẹp,...

Thông tin sản phẩm

lg2-bomchimnuocthai Đánh giá của người sử dụng:

LG Type

Bơm cấp nước trong công việc xây dựng,...

Thông tin sản phẩm

pl-bomchimnuocthai Đánh giá của người sử dụng:

PL Type

Thông tin sản phẩm

rpu-bomchimnuocthai5 Đánh giá của người sử dụng:

RPU Type

Dùng bơm nước bẩn trong các tòa nhà cao...

Thông tin sản phẩm