Nhà sản xuất:
Chọn nhà sản xuất
Results 1 - 5 of 5

Bơm cứu hỏa

mjf-bomcuuhoa Đánh giá của người sử dụng:

MJF Type

Cấu tạo của nguồn điện nối với đường...

Thông tin sản phẩm

mkfd-bomcuuhoa Đánh giá của người sử dụng:

MKFD Type

Thiết kế đặc biệt nên phù hợp với tiêu...

Thông tin sản phẩm

mkf-mf-bomcuuhoa Đánh giá của người sử dụng:

MKF-MF-Type

Dùng trong việc chữa cháy ngoài trời,...

Thông tin sản phẩm

nxf-bomcuuhoa9 Đánh giá của người sử dụng:

NXF Type

Sản phẩm này cầu tạo theo hệ thống nên...

Thông tin sản phẩm

nxft-bomcuuhoa Đánh giá của người sử dụng:

NXFT Type

Dùng trong việc tưới nước kiểu vòi...

Thông tin sản phẩm