CMF3-HOH Type

Email
Được dùng để sấy khô, thông gió cho các loại máy, làm mát cho máy, cung cấp và xả khí của nhà máy
CMF3-HOH

Ứng dụng

  • Được dùng để sấy khô, thông gió cho các loại máy
  • Làm mát cho máy
  • Cung cấp và xả khí của nhà máy
  • Điều hòa không khí ở nơi xây dựng vừa và cao
  • Điều hòa không khí của loại ống dẫn tốc độ cao
  • Thông gió trong nhà bếp

Đặc điểm

  • Trục cánh quạt rất hoàn hảo hút một lượng gió lớn
  • Cánh quạt có mã GD2 giảm 28%
  • Loại máy có gắn động cơ điện này được  người tiêu dùng lựa chọn nhiều

Tải tài liệu

documentCMF3-HOH</a

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.