EPP-16B Type

Email
Phù hợp thông gió cho những nơi dễ phát sinh cháy nổ khí gax, và dễ cháy
EPP-16B

Ứng dụng

Dùng cho chỗ làm, nhà kho và nhà máy dễ phát sinh cháy nổ khí gaz

Đặc điểm

Phù hợp thông gió cho những nơi dễ phát sinh cháy nổ khí gax, và dễ cháy

Tải tài liệu

documentEPP-16B

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.