ALF-ALFII Type

Email
Dùng trong các khách sạn, nhà máy, dùng dẫn khí cho các loại máy...
ALF-ALFII

Ứng dụng

  • Dùng trong các tòa nhà cao tầng, khu trung cư, khách sạn, bệnh viện, nhà hàng, nhà vệ sinh, nhà máy, dùng dẫn khí cho các loại máy

Đặc điểm

  • Tiếng ồn nhỏ, cấu tạo thể lỏng một cách hoàn hảo và cánh quạt thể lỏng chéo nên tạo ra âm thanh nhẹ nhàng
  • Ứng dụng ống dẫn khí hợp nhất, hình dạng nhỏ và cao áp tĩnh nên khi vận hành cũng tạo ra các luồng khí riêng biệt
  • Nhờ có ống dẫn khí nên có thể nhận được hướng gió dễ dàng , so với loại quạt hướng tâm thì loại quạt này có gắng khoảng trống nên dễ dàng lắp đặt.
  • Nhờ đường giới hạn nên có thể thay đổi được đường ống dẫn và mã lực

Tải tài liệu

documentALF-ALFII

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.