Quạt

Quạt thông gió

 • HLV/HLAV

  AESIV(R) Type

  Lắp đặt ở những nơi đạt tiêu chuẩn về kiến trúc, phòng cháy chữa cháy...

 • SMSV/SMRV

  CLFII-CMF3(R) Type

  Động cơ điện nhu động nên được đặt trên sàn nhà và cũng có thể treo trên trần nhà...

 • SMRV

  EU Type

   

Quạt công nghiệp

Quạt chịu lực

 • HLV/HLAV

  EPP-16B Type

  Dùng cho chỗ làm, nhà kho và nhà máy dễ phát sinh cháy nổ khí gaz...

 • SMSV/SMRV

  PF-10BSD Type

  Dùng trong các loại máy sấy khô, nồi hơi...

 • SMRV

  S-16BT2G Type

  Được đặt ở những máy có trọng lượng và căn phòng...

 • HLV/HLAV

  TP-12B4 Type

  Dùng để lắp đặt trong hệ thống làm mát dầu và hệ thống làm mát của các loại máy...

 • SMSV/SMRV

  WP-16BT2G Type

  Lắp đặt ở những nơi cao có độ ẩm và ngoài trời...

 • SMRV

  WPS-12B Type

  Rất cần thiết cho những nơi như là kho đông lạnh, hệ thống làm lạnh...