Nhà sản xuất:
Chọn nhà sản xuất
Results 1 - 3 of 3

Quạt cánh chéo

ALF-ALFII Đánh giá của người sử dụng:

ALF-ALFII Type

Dùng trong các khách sạn, nhà máy, dùng...

Thông tin sản phẩm

ALF-IIE Đánh giá của người sử dụng:

ALF-IIE Type

Dùng trong các tòa nhà cao tầng, khu...

Thông tin sản phẩm

ALF-IIP Đánh giá của người sử dụng:

ALF-IIP Type

Dùng thông gió trong các khu chung cư,...

Thông tin sản phẩm