Quạt

Quạt ly tâm

 • CA

  CLF6II-OB Type

  Dùng trong các tòa nhà cao tầng, khu trung cư, bệnh viện, ...

 • CPC

  CLF6(5)-RS Type

  Dùng trong các tòa nhà cao tầng, khu trung cư, bệnh viện, ...

 • CPW

  CLF5-VF Type

  Dùng trong các tòa nhà cao tầng, khu trung cư, trường học,...

 • CA

  CLFII-RD-Type

  Hình dạng nhỏ và lượng gió lớn, trục động cơ điện gắn với cánh quạt ...

 • CPC

  LCF2 Type

  Ứng dụng loại quạt hút gió 2 hướng hiệu quả cao, âm thanh nhỏ nhẹ khi hoat động ...

 • CPW

Quạt cánh chéo

 • CDM/CDMV

  ALF-ALFII Type

  Tiếng ồn nhỏ, cấu tạo thể lỏng một cách hoàn hảo và cánh quạt thể lỏng chéo ...

 • CDKS

  ALF-IIE Type

  Hình dạng nhỏ và trọng lượng nhẹ, trục động cơ điện gắn với cánh quạt...

 • CDKTV

  ALF-IIP Type

  Nhờ tính năng của đường giới hạn nên không phải lo lắng khi tình trạng quá tải...

Hộp giảm thanh

 • MMK/MML

  ALF-II-U Type

  Bệnh viện, phòng họp, nhà hàng, các loại máy thông gió...

 • MHA

  CLF6(5)-U-RS Type

  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Nhật Bản nên an toàn khi sử dụng...

 • MHH

  CLFII-U-RD Type

  Quạt sirocco làm 2 của hút nên lượng gió hút vào rất mạnh và lớn...

Quạt nhẹ

 • SP/SPV/SPTV

  CMF3-HOH Type

  Được dùng để sấy khô, thông gió cho các loại máy...

 • IS/ISV

  CMF3-RS Type

  Nhờ quạt điện áp lượng gió lớn nên khi vận hành đem lại hiệu quả cao...

 • CFV/CFHV

Quạt hướng trục

 • HLV/HLAV

  AES-II Type

  Các bộ phận cấu thành ít, nên so với các loại quạt ly tâm thì nó mang tính kinh tế...

 • SMSV/SMRV
 • SMRV

  APK5 Type

  Sấy khô: rong biển và các loại cá ...

Quạt hóa học